การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

 

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

เพื่อประเมินการศึกษาเรียนรู้ตลอดปีกาศึกษา หลักสูตรวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยการใช้หลัก “ ตะโกน โยน ยื่น”

 การตะโกน คือเรียกให้คนมาช่วย และให้ทราบว่ามีคนจะจมน้ำ

การโยน คือการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถโยนลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ เช่น ขวดน้ำ ถังน้ำ เชือก อื่นๆ

ที่สามารถช่วยให้คนจะจมน้ำได้พยุงตัวไว้ได้ก่อนที่จะมีคนมาช่วยเหลือ

การยื่น คือ การยื่นไม้ให้คนจะจมน้ำได้เกาะยึดแล้วจึงดึงเข้าหาฝั่ง แต่ห้ามไม่ให้ลงไปช่วยเหลือเอง

เนื่องจากไม่มีประสบการณ์และเกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้และเกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้

หลังจากนั้นก็จะเป็นการลงไปฝึกในสระน้ำ ซึ่งจะเป็นการเตะเท้าในน้ำ การกลั้นหายใจ การฝึกลอยตัว

และการฝึกว่ายน้ำในขั้นตอนสุดท้าย

 

ในกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา และ

สาธิตการเอาชีวิตรอดใบรูปแบบต้องๆ  พร้อมทั้งร่วมตอบคำถามชิ่งเหรียญรางวัล 

 

 

ผลการแข่งขันการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

 

 

  

 


ภาพข่าวอนุบาล