Wednesday, 21 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจโรคอ้วน ปีการศึกษา 2561

  • Published: Tuesday, 03 July 2018 15:15
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 294

   

 

 

                                                     

 

 

                     ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลราชบุรี  ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินใน

เด็กนักเรียนในเขตตำบลหน้าเมือง  ประจำปีการศึกษา2561  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6  จัดอบรมในวันที่ 21 มิถุนายน  2561  จำนวนนักเรียน 120  คน

ณ หอประชุมเซนต์ปอล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  จัดอบรมในวันที่ 26 มิถุนายน  2561  จำนวนนักเรียน 130  คน  ณ ห้องบอสโก 1   โดยมีคณะวิทยากร

จากศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลราชบุรี  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักเรียน 

 

    

   

 


ภาพข่าว  ประถมศึกษา    คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์  ปิ่นทอง (ถ่ายภาพ)

 


  


ภาพข่าว   มัธยมศึกษา