Tuesday, 25 September 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561

  • Published: Thursday, 22 February 2018 09:42
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 570

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(รอบแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยได้รับรางวัลแต่ละรายการดังนี้

 

หมวดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงอภิชญา ตั้งบัณฑิต ได้รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายภณ รัตนพิชญชัย ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงศศิธร ไล้เลิศ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 

หมวดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงเขมญัฎฐ์ คชนารา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายณัฐภูมิ แย้มแก้ว ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงปริยาภัทร สะดะระ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายสิริภัท อุ่นสาตร์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายเนติรักษ์ ศรีงาม ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงาน), คุณครูกิ่งกาญจน์(ถ่ายภาพ)