Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน มกราคม 2561

  • Published: Monday, 05 February 2018 12:44
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 412

   

   

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม ค้นหาความจริงจากสารานุกรม เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด

และได้รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วม

ตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มกราคม 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงเปมิกา        โสมโสภา    นักเรียนชั้น ป.4/3

เด็กหญิงกิตติวรรณ    แก้วนพรัตน์ นักเรียนชั้น ป.4/3

เด็กหญิงโชติกา       ชงสกุล       นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กหญิงพีรดา         รุ่งเรือง        นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กหญิงกนกพร       ยวงอ้น       นักเรียนชั้น ป.5/2

 

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)