Friday, 19 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขัน "เบญจมฯวิชาการ 60" ระดับประถม

  • Published: Tuesday, 30 January 2018 08:15
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 513

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการของ "เบญจมฯ วิชาการ 60" ซึ่งเป็นตัวแทนของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

1.การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนภัทร คงสิน นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 700 บาท

2.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงพีรยา เหลืองทรงชัย นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

3.การแข่งขันร้องเพลงสากล

เด็กชายเรืองหิรัญ รัตนรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

4.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

เด็กหญิงกุลนันท์ ยางสูง นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)