Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขัน "เบญจมฯวิชาการ 60" ระดับประถม

  • Published: Tuesday, 30 January 2018 08:15
  • Hits: 985

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการของ "เบญจมฯ วิชาการ 60" ซึ่งเป็นตัวแทนของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

1.การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เด็กชายธนภัทร คงสิน นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 700 บาท

2.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงพีรยา เหลืองทรงชัย นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

3.การแข่งขันร้องเพลงสากล

เด็กชายเรืองหิรัญ รัตนรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

4.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

เด็กหญิงกุลนันท์ ยางสูง นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)