Wednesday, 23 May 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

Day Camp ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.1-5

  • Published: Wednesday, 24 January 2018 14:09
  • Hits: 556

   

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน Day Camp ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ซึ่งได้ให้ลูกเสือ

เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ได้เข้าร่วม มีกิจกรรมเดินทางไกล และการเข้าฐานต่างๆ

เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี และลูกเสือสำรองได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยรู้จัก

ความสามัคคี ความอดทน ความรอบคอบ ความเสียสละ และมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่เข้าร่วมมีดังนี้

1.ฐานเดินทางไกล

2.ฐานผจญภัย

3.ฐานกฏและคำปฏิญาณ

4.ฐานเงื่อน

5.ฐานสังเกตและจดจำ

6.ฐานประสาทสัมผัส

7.กิจกรรมนันทนาการ

 

โดยกิจกรรมค่ายกลางวัน Day Camp จะจัดทั้งหมด 3 วันและจะมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมดังนี้

วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3

วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)