Tuesday, 23 April 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

Day Camp ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.1-5

  • Published: Wednesday, 24 January 2018 14:09
  • Hits: 1514

   

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน Day Camp ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ซึ่งได้ให้ลูกเสือ

เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ได้เข้าร่วม มีกิจกรรมเดินทางไกล และการเข้าฐานต่างๆ

เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี และลูกเสือสำรองได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยรู้จัก

ความสามัคคี ความอดทน ความรอบคอบ ความเสียสละ และมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่เข้าร่วมมีดังนี้

1.ฐานเดินทางไกล

2.ฐานผจญภัย

3.ฐานกฏและคำปฏิญาณ

4.ฐานเงื่อน

5.ฐานสังเกตและจดจำ

6.ฐานประสาทสัมผัส

7.กิจกรรมนันทนาการ

 

โดยกิจกรรมค่ายกลางวัน Day Camp จะจัดทั้งหมด 3 วันและจะมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมดังนี้

วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3

วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)