Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรายการต่างๆ

  • Published: Tuesday, 23 January 2018 09:05
  • Hits: 934

   

   

 

การแข่งขันฟุตบอลดรุณาคริศต์มาส ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี จัดโดยโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผลการแข่งขันดังนี้

รุ่นอายุ 10 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 700 บาท

รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

 

                          

 

การแข่งขันฟุตบอลป่าแกทองคัพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล

ป่าแกทอง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

 

                       

 

การแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี (Hero Sport) ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560 ณ

สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กกท.ราชบุรี

การแข่งขันฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

การแข่งขันฟุตซอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)