Wednesday, 23 May 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

  • Published: Tuesday, 23 January 2018 08:40
  • Hits: 473

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จ.นครนายก

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงพิทธ์ ธีรา ร้อยทา ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุขดี กรินทรากุล

 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กชายกัญจน์ภูมิ ณ บางช้าง ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนภา เอี้ยงกุญชร

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอี่ยมพุก ป.4/7

เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์ ป.4/7

เด็กหญิงกชนันท์ ผาสุข ป.4/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูฐิติมา อุดมพันธ์

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)