Tuesday, 20 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

  • Published: Tuesday, 23 January 2018 08:40
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 668

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จ.นครนายก

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงพิทธ์ ธีรา ร้อยทา ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุขดี กรินทรากุล

 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กชายกัญจน์ภูมิ ณ บางช้าง ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนภา เอี้ยงกุญชร

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอี่ยมพุก ป.4/7

เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์ ป.4/7

เด็กหญิงกชนันท์ ผาสุข ป.4/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูฐิติมา อุดมพันธ์

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)