Tuesday, 25 September 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

  • Published: Monday, 22 January 2018 09:42
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 768

   

   

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.เอก.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)