Tuesday, 20 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

  • Published: Monday, 22 January 2018 09:42
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 819

   

   

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.เอก.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)