Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19

  • Published: Tuesday, 09 January 2018 09:27
  • Hits: 1062

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1. เด็กหญิงศศิธร ไล้เลิศ

2. เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย

3. เด็กชายภูดิศ จิรวัฒนานุกูล

4. เด็กชายธนกร มุขโต

5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ร้อยทา

6. เด็กหญิงชิชญา ชัยหอมหวล

 

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)