Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

โครงการห้องเรียนสะอาด หนูอยากมาเรียน พฤศจิกายน 2560

  • Published: Wednesday, 20 December 2017 09:05
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 449

   

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ "ห้องเรียนสะอาด

หนูอยากมาเรียน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตร์เสรีวงศ์ เป็นผู้มอบรางวัล

ณ อาคาร St.Peter โรงเรียนดรุณาราชบุรี ห้องที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ห้องเรียนสะอาดอันดับที่ 1 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 (ครูประจำชั้น คุณครูวรารินทร์ เผือกหอม)

ห้องเรียนสะอาดอันดับที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (ครูประจำชั้น คุณครูศิริพร สุวรรณประภา)

ห้องเรียนสะอาดอันดับที่ 3 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (ครูประจำชั้น ครูสิตรารักษ์ ยอแซฟ)

 


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)