Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017 ครั้งที่ 2

  • Published: Tuesday, 12 December 2017 12:09
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 579

   

  

 

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ สระว่ายน้ำSt.Peter

Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560

1.รุ่นอายุ 7 ปี(ชาย) 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.ภัทรดนัย ศรัทธาผล

2.รุ่นอายุ 9 ปี(ชาย) 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.อธิป ศรีมะโน

3.รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย) 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.ธีรภัทร กฤษณะเศรณี

และ 4 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.ปพันธ์วิทย์ พัฒนาทร

4.รุ่นอายุ 14-15 ปี(ชาย) 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.กฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ

5.รุ่นอายุ 11 ปี(หญิง) 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ ดญ.กฤติมา แก้วศิริรัตน์

6.รุ่นอายุ 14-15 ปี(หญิง) 9ทอง3เงินและถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ1ได้แก่ดญ.ปาลิดาโขจุลธรรม

7.รุ่นอายุ 16-18 ปี(หญิง) 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 3

ได้แก่ น.ส.หงลดา โขจุลธรรม

ฝึกซ้อมโดย ครูดนัย อัยราน้อย

 


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (รายงาน) , (ถ่ายภาพ)