Tuesday, 20 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

โรงเรียนดรุณาราชบุรีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดกระทง 2560

  • Published: Tuesday, 07 November 2017 08:42
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 619

   

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้รับรางวัลประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และได้ทำการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ทั้ง 3 ระดับชั้น โดยนักเรียนที่

ประกวดกระทงอันดับที่ 1-3 ของแต่ละสายชั้นมีดังนี้

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ 6/7

 

 

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)