Tuesday, 25 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมวันลอยกระทง

  • Published: Friday, 03 November 2017 15:56
  • Hits: 1920

   

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" ขึ้น ณ ลานหน้า

เซ็นปีเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และ

มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 21 คน และทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เชิญคณะกรรมการจำนวน

3 ท่านเพื่อเป็นกรรมการในการตัดสินหนูน้อยนพมาศ ดังนี้

1. คุณกรณ์กำภู ณสรรเสริญ (ผู้บริหาร MC พิธีการ และผู้ประกาศ)

2. คุณทัชชากร ช่อวิเชียร (ผู้ประกาศ พิธีกร และนางงาม)

3. คุณมาริสา ตันบุญเอก (อดีตดารา นักแสดง และเซเลปคนดัง)

 

 

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลหนูน้อยนพมาศมีดังนี้

1. รางวัลหนูน้อยนพมาศ คือ เด็กหญิงปารียา ยอดโอวาท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุนฟ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ เด็กหญิงณิชากมล มณีโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ 6/7

 

 

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)