Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

กิจกรรมวันลอยกระทง

  • Published: Friday, 03 November 2017 15:56
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 1228

   

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" ขึ้น ณ ลานหน้า

เซ็นปีเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และ

มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 21 คน และทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เชิญคณะกรรมการจำนวน

3 ท่านเพื่อเป็นกรรมการในการตัดสินหนูน้อยนพมาศ ดังนี้

1. คุณกรณ์กำภู ณสรรเสริญ (ผู้บริหาร MC พิธีการ และผู้ประกาศ)

2. คุณทัชชากร ช่อวิเชียร (ผู้ประกาศ พิธีกร และนางงาม)

3. คุณมาริสา ตันบุญเอก (อดีตดารา นักแสดง และเซเลปคนดัง)

 

 

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลหนูน้อยนพมาศมีดังนี้

1. รางวัลหนูน้อยนพมาศ คือ เด็กหญิงปารียา ยอดโอวาท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุนฟ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ เด็กหญิงณิชากมล มณีโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 

 

รางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อันดับที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

อันดับที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

อันดับที่สาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ 6/7

 

 

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)