Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน กันยายน 2560

  • Published: Wednesday, 27 September 2017 16:03
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 432

 

                                       

 

  เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้รับความรู้

ที่ได้จากการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม คนที่ตอบ

คำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน สิงหาคม 2560  มีดังนี้

เด็กหญิงญาณิศา โอปัณณา              นักเรียนชั้น ป.4/2

เด็กหญิงธนัฎฐา ปั้นศิริ                     นักเรียนชั้น ป.4/2

เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์                นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงชิตาภา  สุขอินทร์                นักเรียนชั้น ป.5/3

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)