Friday, 21 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 46

  • Published: Tuesday, 26 September 2017 16:02
  • Hits: 1107

 

           

 

ธนาคารธนชาต ได้จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการและได้ เป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ การประกวดอ่านฟังเสียง

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับภาคได้เป็นตัวแทน

ระดับภาคกลางและกรุงเทพฯ ได้เข้าแข่งขันรอบชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

1.เด็กหญิงวิชรญาณ  ปาลลา                                 นักเรียนชั้น ป.3/7

2.เด็กหญิงรัชฎาภร  จีวร                                       นักเรียนชั้น ป.5/7

ฝึกซ้อมโดย คุณครูนภา  เอี้ยงกุญชร และคุณครูกรกัญญา  โชว์ปัญญา

 

รับรางวัลชมเชย

                 1. เด็กหญิงกัลยกร  เนื้ออ่อน                                นักเรียนชั้น ป.3/6

                 2. เด็กหญิงสุรีย์วรร  แก้วเลิศดิลก                          นักเรียนชั้น ป.3/6

                 3. เด็กชายเอกกมล  เปลือยหนองแข้                      นักเรียนชั้น ป.3/6

                 4. เด็กชายกิตติทัศน์  ซื่อสัตย์                               นักเรียนชั้น ป.3/6

  ฝึกซ้อมโดย คุณครูนฤมล เจิมนาค และคุณครูสุกัญญา ฉิมมะ

 

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์(ถ่ายภาพ)