Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต1 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 67

  • Published: Tuesday, 19 September 2017 13:31
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 938

 

              

 

  โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต1 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 67

ณ โรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้าแข่งขันดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  

ฝึกซ้อมโดย : คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)