Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต1 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 67

  • Published: Tuesday, 19 September 2017 13:31
  • Hits: 1465

 

              

 

  โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต1 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 67

ณ โรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้าแข่งขันดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  

ฝึกซ้อมโดย : คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)