Thursday, 18 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน สิงหาคม 2560

  • Published: Tuesday, 19 September 2017 12:29
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 375

 

                                       

 

  เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้รับความรู้

ที่ได้จากการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม คนที่ตอบ

คำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน สิงหาคม 2560  มีดังนี้

1. เด็กหญิงโชติกา ชงสกุล                           นักเรียนชั้น ป.4/4

2. เด็กหญิงพีรดา รุ่งเรือง                              นักเรียนชั้น ป.4/4

3. เด็กหญิงวริษรา วุฒิกรพงศ์                        นักเรียนชั้น ป.4/7

4. เด็กหญิงกรวรรณ ณรงค์วงศ์วัฒนา               นักเรียนชั้น ป.5/3

5. เด็กหญิงอัญชิสา จัทร์คำแสง                     นักเรียนชั้น ป.5/3

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), นางสาววนัชพร เชื้อวิวัฒน์ (ถ่ายภาพ)