Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรม เดือน มิถุนายน 2560

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 11:02
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 148

 

           

 

    ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้รับความรู้ที่ได้จากการ

อ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุด

จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  มิถุนายน 2560  มีดังนี้

 

1. เด็กหญิงวรรณดา รัตนรักษ์              นักเรียนชั้น ป.4/5

2. เด็กชายยศนันท์ อิ่มอาบ                 นักเรียนชั้น ป.4/5

3. เด็กหญิงณัฐชฎา วัสสา                  นักเรียนชั้น ป.5/2

4. เด็กหญิงธิดารัตน์ นิจฉาย               นักเรียนชั้น ป.5/2

5. เด็กชายวสุพล หมอยาดี                 นักเรียนชั้น ป.5/6

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), คุณครูชนิกานต์   เทพอวยพร (ถ่ายภาพ)