Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรม เดือน กรกฎาคม 2560

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 10:52
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 173

 

           

 

     เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้

รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม

คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560  มีดังนี้

 

                 1. เด็กหญิงศิรภัสสร ใสยจิตร์             นักเรียนชั้น ป.4/5

                 2. เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ              นักเรียนชั้น ป.4/5

                 3. เด็กหญิงอรกัญญา นรภูธน             นักเรียนชั้น ป.4/7

                 4. เด็กหญิงอมราพร เจิมพวงผล         นักเรียนชั้น ป.4/7

                 5. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา ฟักแก้ว        นักเรียนชั้น ป.5/3

                 6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์สิน         นักเรียนชั้น ป.5/3

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), ครูนิสากร  วันบันเทิง (ถ่ายภาพ)