Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา"ฟุตบอล" และ "ฟุตซอล" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 513

 

           

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอล และฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27

กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง    เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์    เด็กชายนราธร  แก้วเขียว 

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย   เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล 

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง   

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม    เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด   

เด็กชายอานนท์  วิลัยเกษม   เด็กชายณภัทร  มังกรพันธุ์   เด็กชายอณณ   ประเสริฐนอก   

เด็กชายวัชรพงศ์   ศรีสวรรค์    เด็กชายวรกานต์   โอปัณณา   เด็กชายกิตติภณ   เมฆแสน 

เด็กชายพงศ์ปวิตร  เพ็งอุดม   เด็กชายภาวุฒย์  โสภนราพงษ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง   เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์   เด็กชายนราธร  แก้วเขียว

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย    เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม   เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด

 

ผู้ฝึกสอน นายสิทธิภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)