Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดบรรยายธรรมส่งเสริมศีลธรรมและเทิดพระเกียรติ

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 490

                                                             

     

   โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับการประกวดบรรยายธรรมส่งเสริมศีลธรรมและเทิดพระเกียรติ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล

พระครูอุดมธรรมวาที เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ

ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ

 

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท  ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทชาย   ได้แก่   เด็กชายปิยภัทร  สิริวิมลชัย      ชั้น ป.4/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทหญิง  ได้แก่   เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร          ชั้น ป.5/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิง  ได้แก่   เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ       ชั้น ป.6/4

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูกรกัญญา  โชว์ปัญญา 

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)