Monday, 25 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

โครงการเด็กไทยฉลาดคิด

  • Published: Thursday, 07 September 2017 09:24
  • Hits: 472

                                                            

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความขอบคุณ Cartoon Club ที่นำกิจกรรมดีๆ มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อให้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รู้จักโทษและวิธีการที่จะปฏิเสธยาเสพติดชนิดต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

กิจกรรมโดย :  Cartoon Club 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์  นิธิวงศ์  (ภาพถ่าย)