Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเปตอง

  • Published: Thursday, 06 July 2017 09:56
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 649

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ปี2560

จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 10 – 12 ปี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 

1.  เด็กหญิงฐิติภา       ขันตี    

2.  เด็กหญิงทิพรตา     แก้วคำ

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูธีระพล     พฤฑฒิกุล  

 

การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 13 – 15 ปี   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 

1.  เด็กชายธนโชติ     เฮี๊ยะเซ้ง

   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ 

 

1.  เด็กหญิงฐิติวรดา       เที่ยงตรง

2.  เด็กหญิงศิวปรียา       อินทศร

3.  เด็กชายปัญญพนต์     เอโกบล

4.  เด็กชายธนกร           ทับทองห้วย

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูมณีรัตน์   บุญรอด

 


ภาพข่าว นางมณีรัตน์   บุญรอด (รายงาน)  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)