Sunday, 22 September 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเปตอง

  • Published: Thursday, 06 July 2017 09:56
  • Hits: 819

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ปี2560

จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 10 – 12 ปี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 

1.  เด็กหญิงฐิติภา       ขันตี    

2.  เด็กหญิงทิพรตา     แก้วคำ

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูธีระพล     พฤฑฒิกุล  

 

การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 13 – 15 ปี   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 

1.  เด็กชายธนโชติ     เฮี๊ยะเซ้ง

   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ 

 

1.  เด็กหญิงฐิติวรดา       เที่ยงตรง

2.  เด็กหญิงศิวปรียา       อินทศร

3.  เด็กชายปัญญพนต์     เอโกบล

4.  เด็กชายธนกร           ทับทองห้วย

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูมณีรัตน์   บุญรอด

 


ภาพข่าว นางมณีรัตน์   บุญรอด (รายงาน)  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)