Saturday, 20 January 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " ************ จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ---พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ------ ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 22.30 น. ***********
A+ R A-

กิจกรรมสุนทรภู่

  • Published: Thursday, 29 June 2017 16:06
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 496

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผนกประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูบรมครูกวีไทย  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เวลา 12.00 – 12.40 น. ณ เวทีเซนต์ปีเตอร์

โดยจัดนิทรรศการความรู้ประวัติความเป็นมาและผลงานของท่านให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้  การแสดงผลงานระบายสีรูปภาพตัวละครในวรรณคดี  

และคัดลายมือคำประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด “สดุดีสุนทรภู่”   ( ฝึกซ้อมโดยคุณครูกมลรัตน์  ทองเสือ) และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

 

  

 


ภาพข่าว คุณครูภิญญาพัชญ์  คณพศไพศาลกุล  (รายงาน ) , คุณครูธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)