Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมสุนทรภู่

  • Published: Thursday, 29 June 2017 16:06
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 751

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผนกประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูบรมครูกวีไทย  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เวลา 12.00 – 12.40 น. ณ เวทีเซนต์ปีเตอร์

โดยจัดนิทรรศการความรู้ประวัติความเป็นมาและผลงานของท่านให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้  การแสดงผลงานระบายสีรูปภาพตัวละครในวรรณคดี  

และคัดลายมือคำประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด “สดุดีสุนทรภู่”   ( ฝึกซ้อมโดยคุณครูกมลรัตน์  ทองเสือ) และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

 

  

 


ภาพข่าว คุณครูภิญญาพัชญ์  คณพศไพศาลกุล  (รายงาน ) , คุณครูธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)