Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการบวรพระพุทธศาสนา

  • Published: Tuesday, 27 June 2017 10:54
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 902

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการบวรพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

เนื่องในงานบวรพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1  ณ วัดพระยาทำวรวิหาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25560 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

  

 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศิลธรรม และเทิดพระเกียรติ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  รางวัลชมเชย ได้แก่ 

 

เด็กหญิงภัทรพร   นิลอร่าม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูกัลยา     ริ้วทอง  

  

 การประกวดอาราธนาธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

 

1.  เด็กหญิงกานต์กษมา   เหล็กอิ่ม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

2.  เด็กหญิงฐานิดา         แสงทอง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

3.  เด็กหญิงนันท์นภัส      บุญทรง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

4.  เด็กหญิงกันต์กมล      วงค์วี         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

5.  เด็กหญิงอสมาภรณ์    อุทาทิพย์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูอุดมศรี    สวัสดีนาม  


ภาพข่าว นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)