Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการบวรพระพุทธศาสนา

  • Published: Tuesday, 27 June 2017 10:54
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1188

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการบวรพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

เนื่องในงานบวรพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1  ณ วัดพระยาทำวรวิหาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25560 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

  

 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศิลธรรม และเทิดพระเกียรติ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  รางวัลชมเชย ได้แก่ 

 

เด็กหญิงภัทรพร   นิลอร่าม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูกัลยา     ริ้วทอง  

  

 การประกวดอาราธนาธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

 

1.  เด็กหญิงกานต์กษมา   เหล็กอิ่ม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

2.  เด็กหญิงฐานิดา         แสงทอง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

3.  เด็กหญิงนันท์นภัส      บุญทรง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

4.  เด็กหญิงกันต์กมล      วงค์วี         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

5.  เด็กหญิงอสมาภรณ์    อุทาทิพย์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

 

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูอุดมศรี    สวัสดีนาม  


ภาพข่าว นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)