Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมสัปดาห์ทักษะการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • Published: Monday, 27 February 2017 16:02
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1105

 

 

 

ด้วยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถม  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา  2559  ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 
 
 
เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ตรงตามความสามารถของผู้เรียนในแต่ละสายชั้น  จึงได้จัดกิจกรรมตามความสามารถเหมาะสมกับวัย
 
ของผู้เรียน  โดยจัดตัวแทนทุกห้องเรียน  และทุกสายชั้น  ในระดับประถมเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 
ในเวลา  12  นาฬิกา 10 นาที  ดังนี้

 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560           สายชั้น ป.4 แข่งขันจัดเครื่องจิ้ม

 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560          สายชั้น ป.5 เมนูจานเด็ดประเภทยำ

 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560              สายชั้น ป.1 แข่งขันเดินแฟชั่น ชุด I Love You

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560      สายชั้น ป.2 แข่งขันจัดผลไม้สด   และสายชั้น ป.3 แข่งขันจัดขนมหวานไทย

 

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560           สายชั้น ป.6 แข่งขันตำส้มตำ

 


ภาพข่าวชุดที่ 1   นางสาวเดือนนภา แป้นแหลม  (รายงาน ) นางสาววารุณี  สงบวาจา ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 2    

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 3   

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 4    

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 5