Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • Published: Wednesday, 22 February 2017 08:48
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1112

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัทเอดูพาร์ค จำกัด จากประเทศเกาหลี จัดทำโครงการประเมิน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

  

 

ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมโครงการ และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท นักเรียนที่ได้รับรางวัล

มีดังนี้

 

1.  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ร้อยทา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

2.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ในการร่วมโครงการครั้งนี้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงขอมอบ โล่เกียรติคุณ แด่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2259

   


ภาพข่าว นางสาวนราภรณ์ จุลลาย (รายงาน) ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)