Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • Published: Wednesday, 22 February 2017 08:48
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 853

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัทเอดูพาร์ค จำกัด จากประเทศเกาหลี จัดทำโครงการประเมิน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

  

 

ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมโครงการ และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท นักเรียนที่ได้รับรางวัล

มีดังนี้

 

1.  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ร้อยทา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

2.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ในการร่วมโครงการครั้งนี้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงขอมอบ โล่เกียรติคุณ แด่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2259

   


ภาพข่าว นางสาวนราภรณ์ จุลลาย (รายงาน) ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)