Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

กิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์” ปีการศึกษา 2559

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 571

 

 

เนื่องด้วย  ห้องสมุดประถม ได้จัดกิจกรรม  “ ยุวบรรณารักษ์”  ปีการศึกษา 2559   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์

ต่อส่วนรวมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งนี้ บาทหลวงสนธยา  ไทยสนธิ  รองอธิการโรงเรียน/ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน

ในการทำความดี  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2560  มีรายชื่อตามลำดับดังนี้

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  มีดังนี้ 

 

1.  เด็กชายศุภณัฐ           ฤทธิ์รักษ์          นักเรียนชั้น  ป.6/1

 

2.  เด็กหญิงฉัตรสุดา       จิตรจวง            นักเรียนชั้น  ป.6/2

 

3.  เด็กหญิงทัศนีย์          แก้วขจร          นักเรียนชั้น   ป.6/2

 

4.  เด็กหญิงชาลิสา         มุขโต              นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

5.  เด็กหญิงศลิษา          เทพทิตย์           นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

6.  เด็กชายสิรวิชญ์         ภัทรแสงไทย       นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

7.  เด็กชายศิววุธ            ชูเจริญผล         นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

8.  เด็กชายชุติพงศ์         ธรรมรัตน์วัฒนา    นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

 

  9.  เด็กหญิงทิพย์ญาดา   สงฆจิน        นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

  10. เด็กชายธนกร           คำปล้อง     นักเรียนชั้น  ป.6/6

 

  11. เด็กชายจีรศักดิ์          จันทร์สุข    นักเรียนชั้น  ป.6/6

 

  12. เด็กหญิงกัญจนา        บุญมี        นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  13. เด็กหญิงวราภรณ์       แสนคำ      นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  14. เด็กหญิงพัทธนันท์    นาคสวาท     นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  15. เด็กหญิงไพลิน         มิตรชอบ     นักเรียนชั้น  ป.6/8

 

  16. เด็กหญิงชนิกานต์      ยิ้มเที่ยง      นักเรียนชั้น  ป.6/8

 ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)