Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ

  • Published: Wednesday, 15 February 2017 09:43
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1382

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ ของนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น 

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน

 

 

โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ ของนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีเอาตัวรอด

ในน้ำได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ในสถานการณ์คับขับ หรือเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ มีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีน้ำในเป็นนักกีฬา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 


โดยมีนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 7 ห้อง ห้องละ 10 คน รวมทั้งหมด 70 คน แข่งขันแบบทีมเป็นห้อง

โดยการจับเวลา 30 นาที ผลการแข่งขันออกมา ดังนี้

 

 

รางวัลชนะเลิศ     นักเรียนชั้น  ป.5/4    

          

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ      นักเรียนชั้น  ป.5/5

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2      นักเรียนชั้น  ป.5/6

 

 

 

รางวัลชมเชย      นักเรียนชั้น  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 และป.5/7 


ภาพข่าว   นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (รายงาน) ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)