Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรม "ค้นหาความจริงจากสารานุกรม"

  • Published: Friday, 10 February 2017 10:37
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 741

 


ห้องสมุดประถมโรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัด
กิจกรรม  "ค้นหาความจริงจากสารานุกรม"   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  

ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำเดือน กันยายน 2559

เมื่อวันที่   7  กุมภาพันธ์ 2560   มอบโดยบาทหลวงสนธยา   ไทยสนธิ  รองอธิการ/ผู้จัดการ  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้

 

1.  เด็กหญิงสุภาพร สว่างศรี                    นักเรียนชั้น  ป.1/4

2.  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ร้อยแก้ว                  นักเรียนชั้น  ป.1/4

3.  เด็กหญิงภัทรมน     บุญประเสริฐ           นักเรียนชั้น  ป.3/7

4.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินเงิน                  นักเรียนชั้น  ป.4/1

5.  เด็กหญิงชนิกานต์      เสาสะลัย            นักเรียนชั้น  ป.4/7

6.  เด็กหญิงศนัณลักษณ์ พิมเพาะ              นักเรียนชั้น  ป.4/7

  

ภาพข่าว   นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน) ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)