Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ ประจำปี 2560 แผนกอนุบาล

  • Published: Friday, 15 September 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 771

 

          

 

วันที่  8  กันยายน  ของทุกปีทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมการฉลองและระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ 

โดยมีบาทหลวงธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์  เป็นประธานในวจนพิธีกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ

ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล   กิจกรรมในพิธีเด็ก ๆ ได้นำดอกไม้มาไหว้แม่พระกันทุกคน แม่พระและซิสเตอร์ได้เตรียม chocolate  ให้เด็กๆ ได้ทาน

          ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เตรียมดอกไม้ให้กับเด็กๆ นำมาถวายให้แม่พระ ขอพระแม่อวยพรทุกท่าน

 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูแผนกอนุบาล (ถ่ายภาพ)