Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มอบรางวัลแก่เด็กพูดเพราะ

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 10:40
  • Hits: 804

 

           

 

       13  กรกฎาคม  2560  แผนกปฐมวัยมอบรางวัลสำหรับเด็กที่พูดจาไพเราะทั้งที่บ้านและโรงเรียน  โดยมีครับ/ค่ะ  ลงท้ายเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นสนทนากับใครก็ตาม  มีเด็กๆทั้งหมด   50  คนที่ได้รับการคัดเลือกจากคุณครูประจำชั้นและผ่านการทดสอบจากซิสเตอร์ว่า

พูดเพราะจริงไหม 

      การพูดจาไพเราะจะมีโอกาสมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่ง   หลังจากนี้อีกประมาณ 1  เดือน  ขอชมเชยเด็กๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้

 


ภาพข่าว   คุณครู  (ถ่ายภาพ)