Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

มอบรางวัลแก่เด็กพูดเพราะ

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 10:40
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 427

 

           

 

       13  กรกฎาคม  2560  แผนกปฐมวัยมอบรางวัลสำหรับเด็กที่พูดจาไพเราะทั้งที่บ้านและโรงเรียน  โดยมีครับ/ค่ะ  ลงท้ายเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นสนทนากับใครก็ตาม  มีเด็กๆทั้งหมด   50  คนที่ได้รับการคัดเลือกจากคุณครูประจำชั้นและผ่านการทดสอบจากซิสเตอร์ว่า

พูดเพราะจริงไหม 

      การพูดจาไพเราะจะมีโอกาสมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่ง   หลังจากนี้อีกประมาณ 1  เดือน  ขอชมเชยเด็กๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้

 


ภาพข่าว   คุณครู  (ถ่ายภาพ)