Monday, 18 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

มอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบ

  • Published: Tuesday, 12 September 2017 16:15
  • Hits: 466

 

           

 

        วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แผนกปฐมวัยของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มอบรางวัลให้กับเด็กดีมีระเบียบ ซึ่งเป็นโครงการๆหนึ่ง

  ทางแผนกจะมอบให้กับเด็กทุกเดือน โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนทุกสัปดาห์ ห้องที่ได้รับรางวัลดังนี้  

๑. ปฐมวัย  ๑/๑  

๒. ปฐมวัย ๒/๗  

๓. ปฐมวัย  ๓/๒


ภาพข่าว   คุณครู  (ถ่ายภาพ)