Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

เด็กกล้าแสดงออก

  • Published: Tuesday, 12 September 2017 16:03
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 449

 

           

 

        ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศให้เด็กที่สามารถขึ้นอาคารเรียนได้เอง หรือเดินเข้าห้องเรียนเอง โดยไม่ต้องมีผู้

ปกครอง หรือพี่มาส่งที่หน้าห้อง จะมีรางวัลให้ ดังนั้นเด็กๆก็พยายามช่วยเหลือตนเองและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเดินขึ้น

อาคารเรียนเอง หรือเดินเข้าห้องเรียนเอง เมื่อเด็กอยู่ชั้นล่าง ดังนั้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แผนกปฐมวัยได้มอบรางวัลให้

นักเรียนที่ปฏิบัติ รวมทั้งหมด ๑๓๘ คน


ภาพข่าว   คุณครู  (ถ่ายภาพ)