Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อำลานักศึกษาฝึกสอนปี 4

  • Published: Tuesday, 27 June 2017 15:17
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 762

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัย  จัดพิธีอำลานักศึกษาฝึกสอนปีที่ 4  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  เป็นเวลา  3  สัปดาห์  และในวันสุดท้ายที่นักศึกษาฝึกสอนทั้ง  11  คนจะกลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฯ  ดังเดิม ทางโรงเรียน

ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

 

 

  

 


ภาพข่าว