Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

อำลานักศึกษาฝึกสอนปี 4

  • Published: Tuesday, 27 June 2017 15:17
  • Hits: 1113

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัย  จัดพิธีอำลานักศึกษาฝึกสอนปีที่ 4  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  เป็นเวลา  3  สัปดาห์  และในวันสุดท้ายที่นักศึกษาฝึกสอนทั้ง  11  คนจะกลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฯ  ดังเดิม ทางโรงเรียน

ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

 

 

  

 


ภาพข่าว