Monday, 18 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อำลานักศึกษาฝึกสอนปี 4

  • Published: Tuesday, 27 June 2017 15:17
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 595

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัย  จัดพิธีอำลานักศึกษาฝึกสอนปีที่ 4  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  เป็นเวลา  3  สัปดาห์  และในวันสุดท้ายที่นักศึกษาฝึกสอนทั้ง  11  คนจะกลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฯ  ดังเดิม ทางโรงเรียน

ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

 

 

  

 


ภาพข่าว