Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

  • Published: Wednesday, 15 March 2017 10:13
  • Hits: 1935

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ หอประชุม เซนต์ปอล

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดย มีบาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการและอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง

บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองผู้อำนวยการ  บาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  รองอธิการแผนกมัธยม พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานเเต็มไปด้วยความปิติยินดี และมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเอง ทางโรงเรียนได้จัดซุ้มต่างๆมากมายให้เด็กๆ

ได้ถ่ายภาพกับผู้ปกครองเป็นที่ระลึกในโอกาสรับวุฒิบัตร

 
 
 

ภาพข่าวชุดที่ 1   นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายวีดีโอ) 

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 2