Wednesday, 23 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า

  • Published: Tuesday, 21 February 2017 11:14
  • Hits: 1158

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงออกในด้านภาษา ตลอดทั้งปีการศึกษาที่ผ่านมา 

เด็กๆสามารถตอบคำถามและสื่อสารกับครูต่างชาติได้ดีพอควร  และในเช้านี้ก็อีกเช่นกัน  เด็กๆสามารถตอบคำถามที่  Teachers ถามได้

  

   


ภาพข่าว