Saturday, 20 July 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลเด็กดีมีระเบียบ

  • Published: Tuesday, 21 February 2017 11:09
  • Hits: 1237

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกปฐมวัยมอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบประจำเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2560   

ซึ่งมีห้องที่ได้รับรางวัลดังนี้    

 

ปฐมวัย  1/6  คุณครูกมลเนตร  ใจชัย

 

ปฐมวัย  2/3  คุณครูอารีย์  ทนุพัฒนาชัย

 

ปฐมวัย  3/6  คุณครูอรณัท  ดอกพรม

 

ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของสุดท้ายของปีการศึกษา  2559  การให้รางวัลกับเด็กๆยังมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆทำความดี เป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับเด็กๆที่จะมุมานะหรือมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน   

 

   


ภาพข่าว