Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลเด็กดีมีระเบียบ

  • Published: Tuesday, 21 February 2017 11:09
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 897

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกปฐมวัยมอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบประจำเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2560   

ซึ่งมีห้องที่ได้รับรางวัลดังนี้    

 

ปฐมวัย  1/6  คุณครูกมลเนตร  ใจชัย

 

ปฐมวัย  2/3  คุณครูอารีย์  ทนุพัฒนาชัย

 

ปฐมวัย  3/6  คุณครูอรณัท  ดอกพรม

 

ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของสุดท้ายของปีการศึกษา  2559  การให้รางวัลกับเด็กๆยังมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆทำความดี เป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับเด็กๆที่จะมุมานะหรือมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน   

 

   


ภาพข่าว