Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

Daruna Open House ปฐมวัย

  • Published: Thursday, 01 December 2016 16:11
  • Hits: 1225

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม Daruna Open House 2016  พัฒนาการนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 3

เมื่อวันที่ 3 - 11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ปกครองระดับปฐมวัยปีที่  3  ให้เข้ามาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และได้จัด

ให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

 

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงพ่อไพศาล ยอแซฟ ช่วยแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้เป็น

พลเมืองดีของประเทศชาติ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่


ภาพกิจกรรม 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/1 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/2 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/3 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/4 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/5 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/6 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/7