Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลเด็กดีมีระเบียบ

  • Published: Tuesday, 22 November 2016 16:31
  • Hits: 986

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบรางวัลเด็กดีมีระเบียบ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยห้องที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

ปฐมวัยปีที่  1   ได้แก่  ห้อง  1/4

 

ปฐมวัยปีที่  2  ได้แก่  ห้อง   2/2

 

ปฐมวัยปีที่  3  ได้แก่  ห้อง  3/2 

 


ภาพข่าว