Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมวัคซีนเด็กเจน

  • Published: Monday, 19 September 2016 13:01
  • Hits: 1115

 

 

เมื่อวันที่  16  กันยายน  2559  แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมวัคซีนเด็กเจน  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่  2  ในภาคเรียนที่  1/2559   

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการออกกำลังกาย  โดยการใช้การเต้น Aerobic  โดยใช้นักเรียนทุกระดับชั้นเป็น  Pre center  นำเพื่อนๆในการเต้นออกกำลังกาย

 

          ทั้งนี้ โรงเรียนถือว่าการสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายเพื่อเป็นการลดสิ่งเสพติดต่างๆ  เช่น เกมจากโทรศัพท์ หรือ I – Pad  หรือ  I  - phone 

หรือขนมกรุบกรอบที่ไร้ประโยชน์ 

 


ภาพข่าว