กิจกรรมระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ

 

 

วันที่  8  กันยายน  ของทุกปี  เป็นการฉลองระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ  ในวันนี้  แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ 

โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  มาเป็นประธานในพิธีทางศาสนา  คุณพ่อได้พูดถึงการบังเกิดของแม่พระ  ทุกคนมีแม่  และทุกคนรักแม่  พูดถึงการที่แม่ทำลูกหาย 

หาไม่เจอ  ก็จะเป็นทุกข์  ฯลฯ 

 

 

เด็กๆได้นำดอกไม้มาไหว้แม่พระกันทุกคน  แม่พระได้เตรียม  chocolate  ให้เด็กๆ  และซิสเตอร์เลี้ยงไอศครีมเด็กๆ  ตอนตื่นนอนทุกคน

ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เตรียมดอกไม้ให้กับเด็กๆนำมาถวายให้แม่พระ ขอพระแม่อวยพรทุกคน

 


ภาพข่าว  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)