ดรุณาเกมส์ แผนกอนุบาล

 

 

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 :   ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกอนุบาล :  ภาพวันที่ 24 - 26 ส.ค. 59    

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกประถม  : ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59  |ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59    

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกมัธยม   :  ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59   


ภาพข่าวกิจกรรม ชุดที่ 1

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)