กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ เดือนกรกฎาคม

08/08/2016 :: 16:13:32 น.

 

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559  แผนกปฐมวัยแจกรางวัลเด็กดีมีระเบียบ  ประจำเดือนกรกฎาคม  2559  ซึ่งมีคณะกรรมการให้คะแนนเด็กๆอยู่เสมอ

ตลอดเดือน  ในเดือนนี้ ห้องที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ระดับปฐมวัยปีที่  1  ได้แก่  ห้องปฐมวัย  1/1 

ระดับปฐมวัยปีที่ 2   ได้แก่  ห้องปฐมวัย  2/5 

ระดับปฐมวัยปีที่ 3   ได้แก่  ห้องปฐมวัย  3/5 

ขอให้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอไป


ภาพข่าวกิจกรรม