Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ เดือนกรกฎาคม

  • Published: Monday, 08 August 2016 16:17
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1300

08/08/2016 :: 16:13:32 น.

 

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559  แผนกปฐมวัยแจกรางวัลเด็กดีมีระเบียบ  ประจำเดือนกรกฎาคม  2559  ซึ่งมีคณะกรรมการให้คะแนนเด็กๆอยู่เสมอ

ตลอดเดือน  ในเดือนนี้ ห้องที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ระดับปฐมวัยปีที่  1  ได้แก่  ห้องปฐมวัย  1/1 

ระดับปฐมวัยปีที่ 2   ได้แก่  ห้องปฐมวัย  2/5 

ระดับปฐมวัยปีที่ 3   ได้แก่  ห้องปฐมวัย  3/5 

ขอให้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอไป


ภาพข่าวกิจกรรม