Tuesday, 23 April 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
ดาวน์โหลดพิมพ์ใบเกียรติบัตร"งานวิชาการเอกชนจังหวัดราชบุรี" (27-28 พ.ย.60) 27 February 2018 Written by kingkan chamroen 1017
กำหนดการพิธีเปิดงาน “100 ปีการศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” เขตภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 30 January 2018 Written by kingkan chamroen 3046
โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน 18 December 2017 810
VDO อธิบายความรู้และวิธีคิดในการทำข้อทดสอบ Pre O-net 26 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 2453
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 17 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 1642
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 1312
กำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี 27 July 2016 Written by Teerapol Puttikul 1073
การออกเสียงประชามติ 14 July 2016 Written by Teerapol Puttikul 1492