Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • Published: Tuesday, 16 August 2016 15:31
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1448

 08/16/2016 :: 15:35:59 น.

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ระดับชั้น

กำหนดวันอยู่ค่ายพักแรม

สถานที่

หมายเหตุ

 

 

ชั้น ม.๑

 

วันที่ ๘-๑๐   มิถุนายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปฐมนิเทศ

 

ชั้น ม.๒

 

วันที่ ๓-๕     ตุลาคม 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๕

 

วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๔

 

วันที่ ๑๖      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๓

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๒

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๑

 

วันที่ ๑๘      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๖

 

วันที่ ๙-๑๑   ธันวาคม  59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่ายร่วมฯ

 

ชั้น ม.๓

 

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๖๐

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัจฉิมนิเทศ