Thursday, 18 January 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " ************ จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ---พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ------ ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 22.30 น. ***********
A+ R A-

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • Published: Tuesday, 16 August 2016 15:31
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1049

 08/16/2016 :: 15:35:59 น.

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ระดับชั้น

กำหนดวันอยู่ค่ายพักแรม

สถานที่

หมายเหตุ

 

 

ชั้น ม.๑

 

วันที่ ๘-๑๐   มิถุนายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปฐมนิเทศ

 

ชั้น ม.๒

 

วันที่ ๓-๕     ตุลาคม 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๕

 

วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๔

 

วันที่ ๑๖      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๓

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๒

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๑

 

วันที่ ๑๘      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๖

 

วันที่ ๙-๑๑   ธันวาคม  59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่ายร่วมฯ

 

ชั้น ม.๓

 

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๖๐

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัจฉิมนิเทศ