Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

60 ปี ดรุณาฯ คืนสู่เหย้า

   

   

 

งานเลี้ยงฉลอง "60 ปี ดรุณาฯ สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" จัดโดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีเนื่องใน

โอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี 60 ปี โดยมีงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า สังสรรค์ มุทิตาจิต พิธีการทางคริสตจักร

และการแสดงของคุณสุรชัย สมบัติเจริญ และคณะนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี และดรุณาพานิชยการ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนปัจจุบันมาเป็นประธานในการเปิดงาน และสมเด็จพระสังฆราชของ

สังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี นครราชสีมา และจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินการพิธีกรรมทางศาสนา โดยงานเลี้ยงฉลองนี้จัดขึ้นที่

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)