Wednesday, 23 May 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

วันพ่อแห่งชาติ 2560

   

  

 

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ เรารักพ่อ"

ขึ้น และได้เรียนเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อและคุณแม่ของนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเรารักพ่อ ผู้ปกครอง

ของนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงอยากขอบพระคุณสำหรับ

การให้ความสนับสนุนตลอดมา ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอีกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้น

ณ หน้าอาคาร St.Peter โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

 


ภาพข่าว อนุบาล นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)

 

ภาพข่าว ประถมศึกษา  นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)

 

ภาพข่าว มัธยมศึกษา  คุณครูสุจิตรา และนายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)